Her taler vi rent faktisk om vægten

Når det handler om papir, er det fuldt tilladt at tale om vægten. Det er faktisk ret vigtigt! For hvor ingen taler om kvindens – så taler alle om papirets vægt!

Vægten på et stykke papir fortæller en stor del om, hvordan papirets egenskab er som medie for din tryksag. Er papiret for tyndt, kan det give et billigt eller dårligt indtryk af afsenderen og de budskab der er trykt på papiret. Er papiret for tykt kan det give anledning til, at give irritation hos modtageren, der måske oplever at det ikke kan foldes ordentligt – eller at magasinet / bogen ikke kan ligge slået op på et bord.

 

Vægten på papir defineres i gram pr. kvadratmeter. En kvadratmeter af et 90 grams papir vejer præcist 90 gram. Hvis du står med et stykke 90 grams papir i A4 format vil det veje 5,625 gram. Formatet A0 er én kvadratmeter og der går 16 stk. A4 på et stk. A0.

 

Det er blevet meget normalt, at tale om et stykke papirs gramvægt. Mange vil kunne forestille sig hvor kraftigt et stykke papir er, blot ved at høre hvilken gramvægt det har. Tænk blot på kopipapir, der typisk er 80 gram papir – hvilket rigtig mange har stiftet bekendtskab med fra fx skoletiden, kontoret eller opslag på opslagstavlen.

 

I dag spiller gramvægten en enorm rolle i tryksager som fx tilbudsaviser, magasiner osv. Det skyldes hovedsagligt, at prisen for at lande i postkassen hos den enkelte person, er steget voldsomt de seneste år. Derfor spekuleres der ofte i, hvordan en tilbudsavis kan trykkes på noget tyndere papir, for på den måde at nedsætte udgiften til porto og transport.

 

Når du handler hos Papirkompagniet kan du altid se hvilken gramvægt papiret har.